19 juni 2023

Onze toonaangevende SAAS-huurincasso-software heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt door het behalen van de ISO-certificering.

Deze prestigieuze certificering erkent de inzet van Mind2Pay voor gegevensbeveiliging op het hoogste niveau en bevestigt onze voortdurende inspanningen om de strengste normen voor gegevensbescherming en privacy te handhaven. Deze prestatie plaatst Mind2Pay in een selecte groep van organisaties die zich toeleggen op de bescherming van gevoelige informatie en het waarborgen van de veiligheid van hun klanten.

Achtergrond

In een tijdperk waarin huurincasso en digitale betalingen steeds prominenter worden, is gegevensbeveiliging van cruciaal belang. Woningcorporaties en huurders vertrouwen erop dat wij hun persoonlijke en financiële gegevens beschermen tegen dreigingen zoals gegevensdiefstal en fraude. Om aan deze verwachtingen te voldoen, heeft Mind2Pay geïnvesteerd en zal zij blijven investeren in beveiligingssystemen en processen om ervoor te zorgen dat de gegevens van huurders en woningcorporaties te allen tijde veilig zijn.

Het behalen van de ISO-certificering

De International Organization for Standardization (ISO) is een internationale non-profitorganisatie die normen vaststelt op verschillende gebieden, waaronder gegevensbeveiliging. De ISO 27001-certificering, die specifiek betrekking heeft op informatiebeveiliging, is een van de meest erkende en gerespecteerde normen op dit gebied. Het behalen van deze certificering vereist een grondige beoordeling van de gegevensbeveiligingsprocessen en -praktijken van een organisatie.

Mind2Pay heeft zich onderworpen aan een uitgebreide evaluatie van hun systemen, processen en procedures om te voldoen aan de strenge eisen van de ISO 27001-certificering. Wij hebben aangetoond dat we een robuust en veerkrachtig gegevensbeveiligingssysteem hebben geïmplementeerd, met passende beveiligingscontroles op alle niveaus van onze activiteiten.

Voordelen van de ISO-certificering

Het behalen van de ISO 27001-certificering biedt talloze voordelen voor Mind2Pay, de woningcorporaties en haar huurders. Ten eerste stelt het certificeringproces ons in staat om potentiële kwetsbaarheden in de gegevensbeveiliging te identificeren en aan te pakken. Dit resulteert in een verhoogd bewustzijn van beveiligingsrisico’s en de implementatie van passende maatregelen om deze risico’s te beheersen.

Daarnaast versterkt de ISO-certificering het vertrouwen van woningcorporaties en haar huurders in de beveiligingsmaatregelen van Mind2Pay. Het biedt een duidelijk bewijs dat wij voldoen aan internationaal erkende normen voor informatiebeveiliging. Dit kan leiden tot een verbeterde klanttevredenheid, een groter concurrentievoordeel en nieuwe kansen voor Mind2Pay om zich door te ontwikkelen tot marktleider op ons vakgebied.

Wij zijn trots en bouwen verder

Het behalen van de ISO 27001-certificering is een opmerkelijke prestatie voor Mind2Pay. Het illustreert onze toewijding aan het waarborgen van de gegevensbeveiliging en de privacy van woningcorporaties en haar huurders. Door te voldoen aan de strenge eisen van de ISO-normen, blijft Mind2Pay een betrouwbare en veilige partner. Met de ISO-certificering tonen wij aan dat we ons op het hoogste niveau inzetten voor de bescherming van gevoelige informatie en dat wij klaar zijn om de uitdagingen van een snel evoluerend huurincasso-landschap aan te gaan.