MIND2PAY

Vanuit de
beleving van…

Huurder

logo Nijestee

Gebruiker

Logo Actium

ICT

logo Nijestee

Management

Huurder blij. Gebruiker blij. Corporatie blij. Iedereen blij!

De huurder en Mind2Pay

Wat verandert er voor de huurder door het gebruik van Mind2Pay?

Heldere communicatie

Met Mind2Pay gaat uw woningcorporatie de communicatie met huurders over betalingsachterstanden efficiënter en effectiever maken. Voor de huurder is duidelijker wat er wordt verwacht. Dit resulteert in een beter betaalgedrag. Het gebruik van iDeal in de communicatie biedt betaalgemak voor de huurder.

Huurder centraal in het huurincasso-proces

Dankzij de automatisering en optimalisatie van taken door Mind2Pay heeft de consulent huurbetaling meer tijd om persoonlijk contact te onderhouden met huurders die ondersteuning nodig hebben. Dit leidt tot een verbeterde huurderbeleving bij een achterstand en meer aandacht voor de individuele behoeften van huurders met betalingsproblemen.

Uit diverse huurdertevredenheidsonderzoeken blijkt dat de huurder zich gehoord en begrepen voelt. Dat de woningcorporatie hen weer ziet staan als individu en de tijd heeft om mee te denken en mee te werken aan duurzame maatwerkoplossingen voor huurders met een problematische schuld. ‘Hervonden vertrouwen’ is hier het sleutelwoord.

Mind2Pay workflow

Uitleg Workflow 3.0 van Mind2Pay

Is oud en vertrouwd nog afdoende?

Waar eerdere workflow versies zich nog bedienen van een overzichtelijk aantal stappen waar ook gemakkelijk invloed op uitgeoefend kan worden, daar moeten we concluderen dat dit heeft geleid tot automatisering van het huurincassoproces zoals we dat al kennen sinds de jaren 60. Stap 1, aantal dagen wachten, stap 2, aantal dagen wachten, stap 3 enzovoort. Ja dit is makkelijk te automatiseren en ook goed te beïnvloeden, maar is het nog van deze tijd? Is het van deze tijd om nog steeds in bulk op vaste momenten de huurders te confronteren met voorspelbare teksten? Nee, dat is achterhaald. Maar toch werken de meeste woningcorporaties nog steeds met dergelijke huurincassoprocessen.

Drie stappen voorwaarts met de workflow 3.0 van Mind2Pay

Deze workflow houdt rekening met tientallen factoren tegelijk om te kunnen bepalen wat de meest logische volgende stap in het proces is. Hierdoor is onze workflow niet alleen in staat om op dagelijkse basis zelfstandig de juiste actie uit te voeren, maar zelfs in staat om de tone of voice hierop aan te passen. Alleen onze workflow bevat deze intelligentie, waardoor ook het totale proces altijd up to date is en volledig geautomatiseerd verloopt conform de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de meest recente juridische uitspraken. Hierdoor voldoet u altijd aan de telkens veranderende vereisten voor vroegsignalering.

De gebruiker en Mind2Pay

Wat verandert er voor de gebruiker door het gebruik van Mind2Pay?

Aandacht voor de juiste huurder

De medewerker huurincasso of consulent huurbetaling krijgt eindelijk de tijd om aandacht te besteden aan die huurder die de aandacht nodig heeft.

Vaarwel repeterende handelingen

Geen excel meer, geen controlelijsten meer op bijvoorbeeld statische coderingen op huurders of openstaande posten, geen overbodige administratieve handelingen meer, geen tijdverlies meer aan het samenstellen van rapportages.

Overzicht, rust en controle

Want dat is het grote verschil tussen de periode voor en na implementatie van Mind2Pay. Gebruikersonderzoeken tonen telkens weer aan dat er het gevoel heerst dat de Nokia 3210 is verruild voor een IPhone van deze tijd.

Meer werkplezier en voldoening

Dat laat zich raden.

ICT en Mind2Pay

Implementatie

De afdeling ICT is volledig ontzorgd. Bij de implementatie hoeft de afdeling slechts te zorgen voor toestemming bij de ERP leverancier, zodat Mind2Pay op reguliere basis de data van de woningcorporatie kan inlezen.

Beveiliging

Mind2Pay is ISO 27001 gecertificeerd.

Datakwaliteit

Zonder al te veel moeite heeft elke woningcorporatie die met Mind2Pay werkt haar data tijdens de implementatie kunnen schonen. En van schone data wordt elke afdeling ICT gelukkig.

Koppelingen

Mind2Pay beschikt over een veelheid aan bewezen koppelingen en ontzorgt daarmee de ICT-afdeling.

Het management en Mind2Pay

Rapportages

Niet alleen de verbeterde resultaten zullen het management tevreden stellen. Ook het grote scala aan rapportages gaat inzichten geven die van grote waarde zijn bij het aansturen van de organisatie en haar processen.

Controle

Rust en overzicht op de afdeling, dat is wat Mind2Pay als belofte in zich heeft en wat wij dan ook terugkrijgen van de woningcorporaties die inmiddels met Mind2Pay drie stappen vooruit hebben gezet.