Referentie

Woningcorporatie Welbions

Welbions is de woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo. Ze verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen in een van onze bijna 15.000 huurwoningen.

Ervaringsverslag

Op het intranet van Welbions is het volgende artikel gepubliceerd. Hans Jansen, allround medewerker incasso van Welbions, vertelt over zijn ervaring met Mind2Pay. Met toestemming van Welbions plaatsen we het verhaal van Hans op onze eigen site. We hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden… Dank je wel, Hans! En dank aan Ellen te Riele die het artikel heeft geschreven.

“Werken met Mind2Pay is goed voor de huurders én voor ons als Team Huurincasso”

“Oké, oké, mijn bewering dat Mind2Pay ook goed is en prettiger werkt voor huurders, neem ik voor ‘eigen risico’. Want officieel hebben we daar nog geen onderzoek naar gedaan”, geeft Hans Jansen (57) toe als allround medewerker incasso. “Maar we werken inmiddels een half jaar met dit softwareprogramma en de reacties van huurders zijn alleen maar positief.” Hoe hij ook z’n best doet, het lukt Hans simpelweg niet om z’n enthousiasme over Mind2Pay te dimmen.

Uiteraard hebben we bij de start van deze pilot, heldere KPI’s geformuleerd. Na zes maand kan ik zeggen dat het aantal huurders met meer dan 1 maand huurachterstand, gedaald is met 22%. De hoogte van de totale betalingsachterstand van huur is gedaald met 19,3%. Onze gebruikerstevredenheid van dit systeem ten opzichte van het oude is gestegen van een rapportcijfer 6,5 naar een 8.

Mind2Pay is gewoon een hartstikke fijn systeem. Als Team Huurincasso zijn we het daar unaniem over eens. Het is gebruiksvriendelijk en vergaand geautomatiseerd. Ja, dat zorgt ervoor zorgt dat we tijd overhouden. Wat we doen met die tijd? Ha, ha,… wees gerust, wij zitten nooit stil.” Dan weer serieus. “Het maakt dat we meer tijd hebben voor maatwerkoplossingen. Dat is meer ruimte is voor de sociale kant van ons vak. Dat we eerder een huisbezoek kunnen afleggen. Dat er tijd is voor een oplossingsgericht gesprek. Goed voor Welbions, maar zeker ook goed voor onze huurders.”