Woningcorporatie Actium live

In de eerste week van december is onze huurincasso software, Mind2Pay, live gebracht bij Woningcorporatie Actium. In 8 weken tijd is de volledige conversie en implementatie met succes uitgevoerd.

De komende tijd worden de resultaten van verschillende KPI’s gemeten op basis van een nulmeting die is uitgevoerd. Eerdere implementaties hebben bewezen dat gebruik van Mind2Pay ervoor zal zorgen dat de huurincassospecialisten van Actium op een efficiëntere manier de huurders kunnen helpen om tijdig aan de betaalverplichtingen te voldoen. Doordat veel werkzaamheden via onze robotic procesflows zullen worden overgenomen, ontstaat er meer tijd voor de medewerkers om huurders te helpen die het echt nodig hebben.

Op basis van onder andere betaaldata zal de zelflerende software van Mind2Pay in de loop van de tijd meer inzicht krijgen in het betaalgedrag van de huurders waardoor processen verder worden geoptimaliseerd en effectieve vroegsignalering mogelijk wordt.