Vroegsignalering verbeterd

Corona is nog steeds bepalend in ons dagelijkse leven. Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Nibud in opdracht van Aedes heeft maar liefst een kwart van de huurders moeite met het betalen van de huur. De verwachting dat dit nog verder oploopt zodra de corona steunmaatregelen niet meer gelden is gerechtvaardigd. Investeren in vroegsignalering en tijdig persoonlijk contact met die huurders die dit nodig hebben is dan ook essentieel om problematische schulden te voorkomen.

Mind2Pay is hier volledig op gefocust en werkt met diverse vroegsignaleringstechnieken. Dit werkt en helpt de huurincasso-consulenten om er steeds vaker op tijd bij te zijn. De nieuwste ontwikkeling is recent live gegaan voor de huurder van wie de hulpverlening positief is beëindigd. Nu deze huurder na een periode van hulp weer op eigen benen staat, zal deze persoonlijk benaderd worden door de huurincasso-consulent zodra er een nieuwe achterstand ontstaat. Het tijdverlies dat normaal verloren ging door het verzenden van herinneringen is hiermee gewonnen waardoor het persoonlijk contact gemiddeld twee tot drie weken eerder tot stand komt.

Met deze laatste ontwikkeling beschikt Mind2Pay nu over 14 verschillende huurderprofielen waarmee op zeer geavanceerde wijze segmentering wordt toegepast. Het effect hiervan is dat in plaats van de zoveelste mail of brief te sturen er veel eerder persoonlijk contact wordt gezocht met huurders die mogelijk in de problemen zitten. Dit wordt als zeer prettig ervaren door huurders. De huurdertevredenheid zien we dan ook toenemen. NB: Uit onderzoek bij Actium is gebleken dat de huurder de dienstverlening rond het huurincassoproces sinds de inzet van Mind2Pay beoordeelt met een 8.1 ten opzichte van een 7.3 in de periode voor het gebruik van Mind2Pay. Een ander prettig effect is dat het op de korte termijn ook al loont. Onze klanten zien dit terug in bijvoorbeeld de dalende trendlijnen in de grafieken over het openstaande saldo en het aantal zaken dat uit handen gegeven moet worden aan hun deurwaarders (minder kosten dus voor zowel de huurders als voor onze klanten). Kortom, echt werk maken van vroegsignalering loont en de juiste tooling daarbij is onontbeerlijk.

Interesse om te zien hoe Mind2Pay vroegsignalering ook voor u kan laten werken? Wilt u weten waarom onze klanten wel tijd hebben voor persoonlijk contact met hun huurders? Bel of mail ons en overtuig uzelf tijdens een verhelderende demo.