Scheduled reporting: Huurincasso rapportages automatisch verzenden

Het maken van huurincasso rapportages is vaak een tijdrovende bezigheid. Veel huurincasso specialisten zijn maandelijks uren bezig om een rapportage te maken voor het management en/of de directie. Binnen Mind2Pay is dit niet nodig. Onze standaard rapportages bieden veelal voldoende mogelijkheden om met “1 druk op de knop” zo’n rapportage samen te stellen, te downloaden en te versturen. Dit is op zich geen nieuws, want dat doen we al veel langer en is men inmiddels al van ons gewend.

Maar er is meer! Sinds kort biedt Mind2Pay de mogelijkheid om deze rapporten ook automatisch te versturen. Met de Rapport planner kun je instellen welk rapport naar wie verzonden moet worden en wanneer. Zonder dat iemand daar nog naar om hoeft te kijken.

Enkele mogelijkheden waar de Rapport planner voor ingezet kan worden:
• Elke maandag een overzicht sturen naar de manager van de huurincasso afdeling met de totale huurachterstand, vergeleken met de weken ervoor.
• Elke eerste maandag van de maand een managementrapportage verzenden naar het MT en/of de directie.
• Elke maandag een lijst sturen naar de wijkbeheerders met huurders die voor een huisbezoek in aanmerking komen.
• Elke laatste dag van de maand een lijst met uitgevoerde ontruimingen verzenden naar een aantal collega’s
• Elke laatste werkdag van de maand een lijst sturen naar de deurwaarder met huurders waarvoor je de stand van zaken wilt weten.
• Elke woensdag een lijst naar FZ sturen met te vereffenen posten.
• Elke maandag en donderdag een rapport naar jezelf sturen met de totale achterstand binnen jouw eigen portefeuille.
• Etc., etc.

En zo zijn er nog legio mogelijkheden te bedenken. Wilt u meer weten? Wij laten u graag de mogelijkheden zien.