Vrijblijvend demo aanvragen

Mind2Pay staat voor innovatief en
maatschappelijk verantwoord
creditmanagement.

Innovatief

Onze jarenlange kennis op het gebied van creditmanagement hebben we omgezet in intelligente zelf-lerende software. Door middel van Robotic Process Automation (RPA) worden alle routinematige processen geautomatiseerd, zodat er meer tijd over blijft voor persoonlijk contact en de complexere zaken. Zo worden mogelijke wanbetalingen door onze vroeg-signaleringsbot snel geïdentificeerd en kunnen er passende maatregelen getroffen worden voordat de problemen groter worden.

Maatschappelijk verantwoord

We leven in een wereld waarin wanbetaling meer dan dagelijks aan de orde is. Mind2Pay vindt het belangrijk dat u op een efficiënte manier geld incasseert, waarin de klant altijd centraal staat. Wanneer u als bedrijf er in slaagt om personen of bedrijven te ondersteunen in een moeilijke periode, creëert u meer klantbinding. Tevreden klanten zijn ambassadeurs, verontwaardigde en/of teleurgestelde debiteuren zijn een afbreukrisico.

Missie

Onze missie is het best denkbare debiteurenpakket te bieden waarvan naast iedere debiteurenbeheerder en creditmanager ook iedere debiteur blij wordt. Uw medewerkers zullen meer tijd hebben voor persoonlijk contact met juist die klanten die het nodig hebben.

Visie

Door onze intelligente gerobotiseerde workflows wordt het ‘routine- en controlewerk’ automatisch afgehandeld en worden klanten met de juiste tone of voice benaderd. Uw medewerkers betrekken wij door regelmatige evaluatie van de prestaties en gebruikersvriendelijkheid van Mind2Pay. Uw mening telt!