Mind2Pay staat voor huurincasso op een maatschappelijk verantwoorde en vooruitstrevende manier.

Innovatief

Onze jarenlange kennis op het gebied van huurincasso hebben we omgezet in intelligente zelflerende software. Door middel van Robotic Process Automation (RPA) wordt de bulk van het routinewerk overgenomen, zodat er meer tijd over blijft voor persoonlijk contact en de complexere zaken. Intelligente bots optimaliseren de procesflow, aanmaanstrategie en de persoonlijke tone of voice met als resultaat een daling van openstaande posten, een tijdsbesparing op routinematige handelingen en daardoor meer focus op die huurders die extra aandacht nodig hebben om tot betaling over te gaan. De werkzaamheden van de medewerkers wijzigen van aard waardoor het werk leuker en uitdagender wordt, er worden dus geen FTE’s bespaard. De kostenbesparing zit in de reductie van het aantal uitzettingen, deurwaarderskosten en communicatiekosten, maar omvat ook veel meer niet-kostengerelateerde voordelen zoals meer inzicht, betere controle en grotere mate van tevredenheid bij zowel huurders als gebruikers.

Maatschappelijk verantwoord

Mind2Pay vindt het belangrijk dat u op een efficiënte manier geld incasseert, waarbij de huurder altijd centraal staat. Wanneer u als woningcorporatie erin slaagt om huurders te ondersteunen in een moeilijke periode, creëert u meer binding. Tevreden huurders zijn ambassadeurs, verontwaardigde en/of teleurgestelde huurders zijn een afbreukrisico. Gebruik van Mind2Pay zorgt voor meer aandacht voor uw huurders met focus op de human touch.

Missie

Samen met woningcorporaties & branchepartners bouwen aan een onderscheidende, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde huurincasso-oplossing die alle verwachtingen overtreft. Wij werken service gericht, luisteren naar onze klanten en spelen proactief in op nieuwe ontwikkelingen.

Visie

Onze visie & ambitie is simpelweg om de toonaangevende partij te zijn op het gebied van huurincasso software. In 2025 zijn wij marktleider met 30% van alle woningcorporaties als klant.