Vrijblijvend demo aanvragen

Mind2Pay staat voor debiteurenbeheer op een maatschappelijk verantwoorde en vooruitstrevende manier.

Innovatief

Onze jarenlange kennis op het gebied van creditmanagement hebben we omgezet in intelligente zelflerende software. Door middel van Robotic Process Automation (RPA) wordt de bulk van het routine werk overgenomen, zodat er meer tijd over blijft voor persoonlijk contact en de complexere zaken. Intelligente bots optimaliseren de procesflow, aanmaan strategie en de persoonlijke tone of voice met als resultaat een daling van openstaande posten, een tijdsbesparing op routinematige handelingen en daardoor meer focus op die debiteuren/huurders die extra aandacht nodig hebben om tot betaling over te gaan.

Maatschappelijk verantwoord

Mind2Pay vindt het belangrijk dat u op een efficiënte manier geld incasseert, waarbij de klant altijd centraal staat. Wanneer u als bedrijf erin slaagt om personen of bedrijven te ondersteunen in een moeilijke periode, creëert u meer klantbinding. Tevreden klanten zijn ambassadeurs, verontwaardigde en/of teleurgestelde debiteuren zijn een afbreukrisico. Gebruik van Mind2Pay zorgt voor meer aandacht voor uw debiteuren/huurders met focus op de human touch.

Missie

We ontwikkelen branche specifieke software op het gebied van debiteurenbeheer samen met branchepartners op een onderscheidende, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze, teneinde een unieke oplossing te creëren die de verwachtingen van onze klanten overtreffen.

Visie

Efficiënter branche gericht debiteurenbeheer inrichten door gebruik te maken van robotisering, data analytics en andere innovatieve ontwikkelingen waardoor het routine werk automatisch afgehandeld wordt en vroegtijdig aandacht kan worden besteed aan die debiteuren die dit nodig hebben.