Vrijblijvend demo aanvragen

Mind2Pay biedt een flexibele cloudoplossing die eenvoudig en snel te koppelen is met uw financiële basisadministratie.

Workflow Mind2Pay

Op basis van nieuwe data, historische data, gemaakte afspraken en door u ingestelde parameters leert het systeem continu en worden er volautomatisch herinneringen, aanmaningen en betaalverzoeken verzonden naar de klant. Daarnaast worden er acties klaargezet en geagendeerd voor uw medewerkers.

Onze oplossing voldoet aan de eisen van compliance & security. De recente AVG-richtlijnen zijn in acht genomen. Alle data is opgeslagen in ISO gecertificeerde beveiligde opslagcentra in Nederland. Met betrekking tot compliance & security is Mind2Pay vooruitstrevend en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onze basis ligt bij het identificeren van patronen binnen uw klantennetwerk, waarbij iedere individuele klant apart wordt geanalyseerd. De State Engine is een intelligente bot die continu leert aan de hand van historische- en nieuwe data, zoals openstaande rekeningen en ingeplande afspraken. De State Engine bot zet big data om in concrete inzichten met een focus op het herkennen van een gedrags-betalingspatroon. Hieruit vloeien volautomatische herinneringen, aanmaningen en betaalverzoeken voort. De gehele workflow is hiermee gerobotiseerd, waardoor tijd beschikbaar komt voor echt klantcontact.

Het betalingsgedrag van de debiteur vormt een patroon dat bepalend is voor de manier waarop de klant wordt benaderd. Onze Toolbox bestaat uit een uitgebreid palet aan mogelijkheden waarmee herinneringen, aanmaningen of betaalverzoeken aan uw klanten kunnen worden gedaan: SMS, WhatsApp, Betaallink, Robocall, E-mail of het volledig geautomatiseerd versturen van brieven. Voor iedere individuele benadering wordt de tone of voice aangepast aan de betaalstatus en het gedrag van de debiteur.

Mind2Pay maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier de laatste trends, openstaande posten en incassobatches op te vragen. Deze output kan worden omgezet in een tabel of grafiek. Het dashboard zorgt ervoor dat u op elk moment van de dag inzicht krijgt in uw DSO, betaalregelingen en meer. Daarnaast kan er van de verzamelde data een dossier gevormd worden en met één druk op de knop worden overgedragen aan de incassopartner.

De Daily Agenda bevat de actielijst voor het dagelijkse operationele proces waarvoor een menselijke interactie vereist is. In de Daily Agenda worden alle acties klaargezet per medewerker, per klantgroep of per land. Vanuit hier is in één overzicht duidelijk met welke klanten er contact moet worden opgenomen en welke binnengekomen mailberichten beantwoord moeten worden. Geen controlelijstjes meer op bijvoorbeeld regelingen. Dat doet Mind2Pay voor u.

De missie van Mind2Pay is dat u meer tijd krijgt voor persoonlijk contact met juist díe klanten die dat nodig hebben. Op deze manier kunnen er dieper liggende oorzaken omtrent wanbetaling worden getraceerd en kunnen er reeds in een vroeg stadium passende maatregelen worden getroffen. Het resultaat is een grotere klantloyaliteit, sneller inzicht en minder risico op afschrijving.