Nu ontzorgd: Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

Update 26 maart 2021.

Zie ook bijgaand artikel van Nijestee in de corporatiegids. 

Op 6 juli 2020 is het besluit genomen inzake de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Melden huurachterstanden
Het is in dit kader dat de woningcorporaties door de gemeenten gevraagd (gaan) worden om huurachterstanden te melden bij de gemeentes. Diverse gemeentes zijn hier reeds druk mee bezig en voeren overleg met de woningcorporaties over welke data zij op welke wijze aangeleverd willen zien. Andere gemeentes zijn al bezig met pilots en weer anderen zijn hier nagenoeg nog helemaal niet mee bezig.

Extra taak leidt tot veel vragen bij woningcorporaties
Feit is dat de woningcorporaties hier wel een taak bij gaan krijgen. Een taak die serieus genomen dient te worden, daar het data over hun huurders betreft die in het kader van ‘vroegsignalering probleemschulden’ aan de gemeentes of door hen ingeschakelde derden overgedragen wordt. Deze data wordt gebruikt door de gemeentes bij hun uitvoeringstaken in het kader van de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
Hoe hier mee om te gaan? Welke gevolgen heeft dit voor het huurincassoproces? Betrachten we voldoende zorgvuldigheid naar onze huurders? Allemaal vragen waar de woningcorporaties mee geconfronteerd (gaan) worden.

Mind2Pay heeft het hele proces van gemeente tot huurder ontzorgd
Vanuit Mind2Pay hebben wij de mogelijkheid aangegrepen om hierover met onze klanten in gesprek te gaan. Het gevolg is dat de processen worden geïntegreerd in de workflows van Mind2Pay. De data wordt op de juiste wijze aan de juiste partij aangeleverd. De huurder wordt hiervan conform de bepalingen uit het besluit op de hoogte gesteld en krijgt ook de mogelijkheid aan te geven dat hij of zij dit niet wenst. Ook dit wordt door Mind2Pay gefaciliteerd, zodat de betreffende data van deze huurder dan ook niet aangeleverd zal worden.

Eerste woningcorporatie al live met nieuwe functionaliteit
Woningcorporatie Nijestee in Groningen maakt al gebruik van deze nieuwe functionaliteit en is daarmee volledig ontzorgd. Zij is daarmee zeer zorgvuldig naar haar huurders en voldoet dan ook volledig aan de wettelijke kaders en de kaders die de Gemeente Groningen haar in de uitvoering van dit besluit heeft meegegeven.

Kunnen wij ook voor uw woningcorporatie iets betekenen? Wij komen graag met u in gesprek.