Nieuwe crisis tooling beschikbaar

Mind2Pay is thuiswerk bestendig want het is een cloud applicatie en kan dus volledig vanuit de thuissituatie van de gebruikers worden gebruikt. Ook voor de postverzending hoeft er niemand naar kantoor, dit hoort tot de standaard opties van Mind2Pay.

Samen met onze klanten hebben we verder actief gekeken welke mogelijkheden wij kunnen bieden om huurders en medewerkers in deze tijd nog verder te kunnen ondersteunen.

Zo hebben wij een aantal corona gerelateerde aanpassingen gemaakt in Mind2Pay waar onze klanten gebruik van kunnen gaan maken:

  • On-hold actie in verband met corona persoonlijk
  • On-hold actie in verband met corona financieel
  • Extra rapportages die de gevolgen van corona in beeld brengen (o.a. over genoemde acties)
  • Een extra corona-alinea in alle uitgaande communicatie
  • Een vervanging voor de in deze tijd vaak ongepaste WIK-brief
  • Het oprekken van alle termijnen tussen de diverse acties en herinneringen
  • Een bijzondere ‘Kwijting in verband met corona’ waardoor dit niet alleen ondersteund kan worden, maar hierover tevens gerapporteerd kan worden.

Verder bieden we ook de mogelijkheid om tijdelijk ervaren incassomedewerkers in te zetten die waar noodzakelijk extra werkuren kunnen leveren.