Mind2Pay biedt ondersteuning bij Wet eenmalige huurverlaging

Omdat veel huurders door de coronacrisis in een lastige financiële situatie zijn beland heeft de overheid een wet aangenomen om zittende huurders met lage inkomens en een relatief dure woning tegemoet te komen met een het eenmalig recht op een huurverlaging. Om woningcorporaties tegemoet te komen wordt het tarief van de verhuurderheffing verlaagd.

Woningcorporaties dienen zelf de aanvraag in te dienen bij de belastingdienst voor die huurders die volgens de woningcorporatie daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast kunnen ook huurders zelf een aanvraag indienen als zij denken hiervoor in aanmerking te komen.

Net als bij een eerder traject in het kader van met de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft Mind2Pay samen met haar klanten onderzocht hoe wij zouden kunnen helpen. Het resultaat is dat er nu een nieuwe sub-flow ter beschikking is gesteld die de aanvraag vanuit de huurder zelf ondersteunt, monitort en hierover rapporteert.

Dit zijn voorbeelden waarbij Mind2Pay zich onderscheid van de standaard debiteurenbeheer applicaties. Wij leveren geen software, wij leveren een service! Na de implementatie zijn wij niet weg maar blijven wij juist intensief contact onderhouden, wij willen weten wat er speelt. Wij denken graag mee met nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor snelle en direct toepasbare oplossingen.