Mind2Pay B2C en B2B

Markten

woningcorporatie

Woning

Een dak boven je hoofd is van essentieel belang. Wijzigingen in de financiële situatie kan tot gevolg hebben dat langdurige of tijdelijke betaalproblemen ontstaan met woningverlies als resultaat. Kopers en huurders zijn hierdoor een kwetsbare doelgroep. Mind2Pay zorgt ervoor dat er minder huisuitzettingen en executieverkopen plaatsvinden.

energiemarkt

Energie

In de energiemarkt is er sprake van verschillende wet- en regelgeving, zoals de Warmtewet. Dit dient ter bescherming van consumenten tegen ontzegging van eerste levensbehoeften. Deze wetgeving zorgt er dus voor dat een leverancier minder snel de energie zal afsluiten. De vroeg-signaleringsprocessen van Mind2Pay zorgen ervoor dat consumenten in een vroeg stadium geholpen kunnen worden, zodat er uiteindelijk minder af- en heraansluitingen nodig zijn.

zorgsector

Zorg

Iedere burger is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd voor medische zorg en betaalt hiervoor een premie. Wanbetaling kan resulteren in aanmelding bij het CAK, dat uiteindelijk een verhoogde premie en ontzegging van aanvullende verzekeringen tot gevolg heeft. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat het debiteurenproces goed is ingericht. Mind2Pay zorgt ervoor dat het aantal wanbetalers reduceert en de verzekerde toegang blijft behouden tot optimale zorg.

sectoren

B2B

In de B2B markt lopen de processen vaak net even iets anders dan bij B2C. Mind2Pay houdt hier rekening mee en kent de specifieke wensen en eisen van de markt.