Huurincasso Trends 2022 

Vorig jaar zagen we op zowel de Studiedag Huurincasso als op het Corporatieplein dat het centrale thema was om zo vroeg mogelijk echt contact te maken met de huurder zodat de huurder tijdig geholpen kan worden. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich in 2022 verder zal doorzetten.

Dat zien we op 4 belangrijke aspecten gebeuren:

  1. Wet Vroegsignalering – Nu de meeste woningcorporaties hier een jaar mee werken, en daarmee dus ook de gemeenten, komen de onvoorziene en soms ook ongewenste gevolgen boven drijven. Deze gevolgen worden door de rechter in jurisprudentie beperkt en inmiddels heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens hierop ingespeeld middels de Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De verwachting is dat hier in 2022 nadere invulling aan zal worden gegeven. De kunst is dit goed te blijven volgen en waar nodig te zorgen voor de juiste aanpassingen in de processen. Mind2Pay zal ook in 2022 hiervoor weer de nodige aanpassingen doorvoeren.
  2. Huurder profielen – hoe kunnen de woningcorporatie nog beter gebruik maken van haar data zodat we een nog betere huurderprofilering kunnen maken. Er is wellicht nog veel mogelijk om een verbeterslag te maken.
  3. Huurder ervaring – wat zijn de ‘customer journey’s’ die een huurder maakt als hij contact zoekt met de woningcorporatie. Hoe kunnen woningcorporaties huurders een betere contact ervaring geven via de website, via het huurderportal en/of via persoonlijk contact. Het begrip huurdertevredenheid zal in 2022 nog belangrijker worden. Mind2Pay heeft ervaring met meerdere woningcorporaties die hiermee ook van start zijn gegaan voor de huurderbeleving bij het huurincassoproces.
  4. Huurder gedrag – naast het feit dat het de trend is om als woningcorporatie steeds empathischer te zijn richting de huurders, is het aan de andere kant van belang dat we de balans in de gaten houden. Even zo goed mogen we van de huurder verwachten dat deze zich fair gedraagt. Dat kan betekenen dat nieuwe huurders bijvoorbeeld moet worden duidelijk gemaakt wat er van hun verwacht word. Niet alleen qua woongedrag maar, wat vaak vergeten wordt, ook qua betaalgedrag. We zien dan ook een trend dat duidelijke en vooral tijdige communicatie van de verwachtingen een significante impact heeft.

Het mag duidelijk zijn dat Mind2Pay met deze trends aan de slag is. Zo zijn wij aan het bouwen aan verdergaande integraties met de belangrijkste huurderportals, Datarotonde en Inforing, werken wij samen met onze klanten aan het verbeteren van de customer journey’s (hierbij maken we veel gebruik van huurdertevredenheidsonderzoeken) en zorgen wij ook voor proactieve communicatie richting de woningcorporaties waar het gewenst is van ontwikkelingen op de hoogte te zijn en blijven.