HAAS – Huurincasso as a Service

Zoals op veel andere terreinen heeft de vlucht naar de cloud geleid tot veel As-A-Service concepten. Nieuw is nu HAAS, en Mind2Pay biedt dit als eerste in de markt aan.

Wat betekent het?

De Mind2Pay HAAS bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

  1. Best Practice model
    Een bewezen concept speciaal ontwikkeld voor huurincasso inclusief dynamische workflows, 14 verschillende huurderprofielen, intelligente vroegsignalering, innovatieve communicatie tools en trend rapportages. Qua proces is  oplossing volledig afgestemd met de Aedes huurincasso processen maar gaat daarbij nog een aantal stappen verder. Qua IT wordt de oplossing uiteraard volledig in de cloud geleverd inclusief een van de standaard koppelingen die Mind2Pay ter beschikking heeft met het ERP van van de woningcorporatie. Hierdoor kan Mind2Pay zeer snel geïmplementeerd worden. De gemiddelde doorlooptijd betreft 6 weken waarvan de IT effort zeer gering is (ongeveer 8 uur).
  2. Best Value contract
    Een prestatie overeenkomst waarbij Mind2Pay zich committeert aan uw doelstellingen / KPI’s. Hierin onderscheidt Mind2Pay zich van andere software leveranciers. Mind2Pay opereert als partner en niet als softwareleverancier. Hierdoor wordt het maximale uit onze oplossing gehaald, en onze software continue verbeterd door proactief in te springen op nieuwe wensen en eisen die ontstaan vanuit bijvoorbeeld wetgeving of wensen van woningcorporaties.
  3. Full Service support
    Een laatste onderdeel van het HAAS concept is dat wij ook personele ondersteuning kunnen bieden bij het huurincassoproces. Dit is een optionele service die woningcorporaties kunnen gebruiken om (tijdelijke) personeelstekorten op te lossen. De ingezette huurincasso medewerkers zijn volledig getraind (geen student) en bekend met de Mind2Pay software.

Met de HAAS bieden wij de woningcorporaties een complete dienstverlening welke door gebruikers met een 8,6 wordt beoordeeld en door de huurders met een 8,1 wordt gewaardeerd.