Doe de huurincasso software check!

In deze tijden komen veel woningcorporaties erachter of hun huurincasso systeem crisisbestendig is en of de leverancier hiervan snel en accuraat inspringt op de extra behoeften. Binnen Mind2Pay hanteren wij 3 kernkwaliteiten die, crisis of geen crisis, ervoor zorgen dat wij altijd optimale service leveren. Om hier een goed beeld van te krijgen vragen wij u om uw huidige huurincasso software eens te beoordelen op onze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn:

Snelheid & Flexibiliteit

Deze kernkwaliteit bepaalt hoe snel en flexibel uw leverancier reageert en uw systeem kan worden aangepast op veranderende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een corona crisis). Denk aan het aanpassen van betaaltermijnen, instellen van termijnen tussen de diverse herinneringen, invoegen van een speciale coronaparagraaf in al uw uitgaande teksten. Of denk aan het toevoegen van nieuwe labels die het mogelijk maken om corona achterstanden te identificeren. Hoe flexibel is uw systeem? Kunt u het zelf of heeft u uw leverancier nodig? Als u uw leverancier nodig heeft, hoe snel reageert deze dan?

Vanuit Mind2Pay gedragen wij ons altijd als partner van de woningcorporatie, samen maken we Mind2Pay beter. We hebben dan ook razendsnel met onze klanten gekeken waar de behoefte lag, en we hebben vervolgens die extra behoeftes ingevuld en live gebracht.

Inzicht & Rapportages

Deze kernkwaliteit gaat over het inzicht krijgen in het huurincasso proces zodat er grip en controle op is. Data wordt pas bruikbaar als je het in de juiste context plaatst. Kan uw systeem trendrapportages tonen die inzicht geven in de effecten van de corona crisis op de huurbetaling, het aantal extra storno’s, het aantal aanvragen om uitstel i.v.m. deze crisis?

Vanuit Mind2Pay werken wij standaard al met trendrapportages, met de nieuwe corona labels kunnen wij onze klanten direct inzicht geven in de impact van corona vanuit meerdere perspectieven, zo kunnen onze klanten bijvoorbeeld zien welke huurdersgroepen het meest worden geraakt bijvoorbeeld qua leeftijdscategorie.  Op basis van deze gegevens kan er worden ingeschat welke maatregelen voor welke groep huurders relevant kan zijn.

Communicatie & Contact

Deze kernkwaliteit gaat over de communicatie met uw huurders. Veel huurincasso software is ingericht op het instrumenteel versturen van emails, sms-jes en brieven naar uw huurders vanuit lijstwerk of handmatig afwerken van een agenda. Hoe ervaren uw huurders deze communicatie? Wordt u als instrumenteel (zakelijk) of als warm (persoonlijk) ervaren?

Vanuit Mind2Pay zijn wij er primair op gericht om tijd te creëren voor persoonlijke communicatie met uw huurders. Alle routinematige zaken pakt Mind2Pay op, uw huurincasso medewerkers houden zo meer tijd over voor wat echt belangrijk is: Persoonlijk contact met uw huurders. Met behulp van geavanceerde data-analyse weet Mind2Pay dan ook precies met welke huurders persoonlijk contact moet worden gezocht.