download de gehele klantcase

Klantcase Nijestee

logo Nijestee

Woningcorporatie Nijestee verhuurt, beheert, ontwikkelt en bouwt al  100 jaar sociale huurwoningen in de stad Groningen. Met ruim 13.500 huurwoningen is zij de grootste woningcorporatie van deze stad.

De uitdaging

De afdeling huurincasso van Nijestee heeft zich anno 2016 tot doel gesteld de volgende resultaten te behalen in een periode van 5 jaar:

  • 10% daling huurachterstanden door optimaliseren huurincasso-proces
  • Aantal persoonlijke contacten met huurders met achterstand + 100%
  • 10% minder zaken bij deurwaarder in aantallen en in euro’s
  • gelijk houden van het aantal uitzettingen
  • maximaliseren gebruikerstevredenheid van creditmanagementpakket

De oplossing

Door inzet van de debiteuren software van Mind2Pay kan de focus worden gelegd op die huurders die persoonlijke aandacht nodig hebben om tot betaling over te gaan. Van de beschikbare werktijd van de gemiddelde afdeling debiteurenbeheer gaat meer dan 50% verloren aan het verrichten van repeterende handelingen. Intelligente workflows van Mind2Pay kunnen dit beter en sneller. De ‘gewonnen’ tijd wordt ingezet op persoonlijke communicatie met die huurders die dit nodig hebben waardoor problemen eerder ontdekt worden (vroegsignalering) en er direct afspraken gemaakt kunnen worden.

Mind2Pay
maakt sociaal verantwoord debiteurenbeheer mogelijk!