Aanvullende eisen voor woningcorporaties op basis van de wet Vroegsignalering

De aanvullende eisen worden door de rechters gesteld met betrekking tot dagvaardingen. Uiteraard dient iedere woningcorporatie aan die wetgeving te voldoen! Om hier zeker van te zijn stellen diverse rechters de eis dat bij de dagvaarding reeds bewijs moet worden geleverd van het verzenden van de zogenaamde aanmeldingsbrief en van de aanmelding zelf. Hiernaast moet het duidelijk worden gemaakt indien de huurder heeft aangegeven dat deze aan de aanmelding bij de gemeente niet wenst mee te werken. Vraag uw deurwaarder naar de wijze waarop deze eisen nu al bij u in de regio spelen en wees er op voorbereid dat als dit nu nog niet speelt, dit er zeker van zal gaan komen. Jurisprudentie hierover is in de maak en die zullen wij natuurlijk op de voet blijven volgen. Uiteraard heeft mind2Pay hiervoor inmiddels de benodigde aanpassingen gereed. Wilt u meer weten over dit onderwerp, laat het ons dan weten, wij informeren u graag.