Mind2Pay aan de slag met huurincasso proces volgens Aedes

Vorige week lanceerde Aedes het eerste deel van het Processenboek (het huurincasso proces) in een online bijeenkomst speciaal voor medewerkers van woningcorporaties. Wij hebben er uiteraard naar gekeken en het resultaat mag er zijn! Het huurincassoproces is compleet beschreven en uitgetekend. Het wordt gelijk duidelijk wat de complexiteit van het proces is en wat er allemaal bij komt kijken. Het vormt een perfecte basis voor het (her)inrichten en optimaliseren van het huurincassoproces, en het is voorzien van tal van tips en aanbevelingen.

Voor Mind2Pay is het goed om te zien dat wij vrijwel het volledige huurincassoproces zoals beschreven reeds als Best Practice bij meerdere woningcorporaties hebben draaien. Zo kunnen wij nu al standaard rapporteren over alle KPI’s die genoemd worden.  In het handboek wordt ook aanbevolen om data analyse te gebruiken teneinde een vergaande contractant (huurder) segmentering te doen. Als voorbeeld worden er 7 categorieën geschetst. Een terecht punt dat veel wordt onderschat. Binnen Mind2Pay hebben wij met behulp van data analyse en ervaring bij onze klanten onderscheid gemaakt in maar liefst 14 verschillende huurder categorieën. Voor iedere categorie kan de workflow, de tone of voice en het communicatiemiddel net iets anders zijn teneinde het beste resultaat te bereiken.

En zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarbij al invulling is gegeven aan de aanbevelingen die in het proceshandboek staan en soms zelfs verder gaan dan wat er in het proceshandboek beschreven staat. Zo ontzorgen wij bijvoorbeeld woningcorporaties met verplichte rapportages aan gemeenten inzake de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Al met al zijn wij zeer verheugd met dit handboek en zien wij het als een welkome stap in de verdere professionalisering van woningcorporaties en voor ons specifiek het huurincassoproces.
Mocht u invulling willen geven aan de aanbevelingen uit het proceshandboek, of wilt u meer weten over onze huurincasso oplossing, neem dan contact op voor een demo of maak een afspraak bij een van onze referentie klanten.